Zalahalápi Polgárőr Egyesület

Együtt a közbiztonságért

 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

 

A Jelölő- és Választó Bizottság (továbbiakban JVB) tájékoztatója a 2018. szeptember 15-én tartandó megyei rendkívüli közgyűlést megelőzően elvégzendő feladatokról

A megyei Elnökség az Alapszabály módosítását, ezen belül a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) létszámának kibővítését tervezi. Amennyiben a Küldöttgyűlés a létszám kibővítését elfogadja, úgy a jelenlegi 2 fő mellé 3 fő FEB tagot kell jelölni, majd választani. A FEB tagjának tagegyesületnél regisztrált polgárőr választható! (Nem kizárólag egyesületi elnök)

A JVB elnöke a FEB tagok választásakor nyílt szavazás lebonyolítását kéri.

Ezen javaslatát az Alapszabály módosításakor vegye figyelembe a Küldöttgyűlés.

A kibővített FEB-ben betölthető tisztségek a következők:

Felügyelő Bizottság: összesen 5 fő, elnökét a tagok közül választja.
- elnök 1 fő
- tagok 4 fő

Az előkészítő munka a választás napjáig nyomon követhető a www.halaporseg.hu honlap Főmenüjében levő hivatkozásokon, valamint a VeMPSZ honlapján.

A FEB tagságra jelölés a „bemutatkozó levél” beküldésével történik. 

Határidő: 2018. szeptember 10.

A jelölt legyen tisztában azzal, hogy a bemutatkozó levelet internetes oldalon hozzáférhetővé teszem, hogy mindenki megismerhesse a jelöltet. A jelölt a bemutatkozó levél megküldésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy annak tartalmát a tagság (az előbbi formában) megismerhesse. A választást követően a honlapra feltett anyagok megsemmisítésre kerülnek. A tagság igényli és várja a nyilvánosság biztosítását!

Elérhetőségem: +36/30/621-4039; \n This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. \"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; 8308 Zalahaláp, Vadvirág u. 39.

 Melléklet:

1)       Bemutatkozó (forma)levél

Zalahaláp, 2018. augusztus 17.

Tisztelettel:

Tóth Miklós
jelölőbizottság elnöke