Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A Jelölő és Választási Bizottság (továbbiakban JVB) munkáját a 2021. június 26-án tartott VeMPSZ közgyűlésen elfogadott -jelenleg is hatályban levő- Alapszabály 63; 78. pontjai szerint  végzi.

A VeMPSZ érvényes Alapszabály forrása: (https://vempsz.webnode.hu/l/vempsz-modositott-alapszabalya-2021/)

  • Az egyesületi elnökök tájékoztatása (elektronikus úton) a jelöltállítás menetéről. Különös figyelemmel az érvényes Alapszabály 63; 78. pontjára, miszerint:

      "63. A Jelölő és Választási Bizottság

 a.) Megvizsgálja a küldöttgyűlési képviselő mandátumát, megállapítja a megvizsgált mandátum érvényességét vagy érvénytelenségét, javaslatot tesz a küldöttgyűlés levezető elnökéhez a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítására,

 b.) A tisztújító küldöttgyűlés előtt a jelöltektől beszerzi azok bemutatkozó anyagát. A bemutatkozás tartalmazza a jelölt adatait, polgárőr múltját, esetleges elképzeléseit a választásra kerülő pozícióban. A bemutatkozó anyagot a tisztújító közgyűlés előtt legkésőbb 10 nappal elektronikus úton megküldi a küldötteknek.

 c.)Javaslatot tesz a VeMPSZ elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására.

 d.) A tisztújító küldöttgyűlésen a szavazás titkos szavazással történik.

 e.) A feladatkörébe tartozik a szavazás szervezési és technikai lebonyolítása, a szavazatok számlálása, a választás eredményének kihirdetése."

      "78. Az Elnökség tagjának csak polgárőr választható meg.

Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg. Az elnökség megválasztott tagjaiból az egyes tisztségekre a személyt név szerint az elnök javaslatára a küldöttgyűlés választja meg.

 1.) Küldöttgyűlés az elnökséget 4 év időtartamra választja meg.

 2.) Vezető tisztségviselőnek csak 3 éves polgárőr múlttal, vezetői tapasztalattal rendelkező polgárőrt lehet választani.

 3.) Az elnökségi vagy bizottsági tagságra jelölt, a választást megelőzően legkésőbb 15 nappal írásban bemutatkozó levélben tájékoztatja küldötteket polgárőr szakmai múltjáról, a szövetségben tervezett munkájáról, melyet a jelölő bizottság elnökéhez elektronikus levél útján kell megküldeni. A jelölő bizottság elnöke a bemutatkozó levelet megismerhetővé teszi.

Ezt követően jelöltnek kell tekinteni."

Összegezve:

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnökének megválasztása.

 

2.)  A jelöltek „Bemutatkozó levél” beküldésével kerülhetnek a jelöltek listájára.

3.)  A jelöltek „Bemutatkozó levél” beküldésének-befogadásának határideje 2023. április 7. éjfél.

4.)  A JVB a határidőre beérkezett és érvényes „Bemutatkozó levelek” alapján jelölt listát állít, mely lista összeállításakor figyelembe veszi a jelölt szakmai végzettségét (amennyiben ez szükséges), és szakmai gyakorlatát. A jelöltek listáját a JVB 2023. április 10-én megtartandó ülésén állítja össze.

5.)  A jelöltek listáját, és a „Bemutatkozó levelét” a JVB 2023. április 10-től a
-VeMPSZ (https://vempsz.webnode.hu/)
és a
-Zalahalápi Polgárőr Egyesület (http://www.halaporseg.hu)
honlapján a választás napjáig elérhetővé teszi.

6.)  Az Alapszabály 63/e. pontja értelmében a JVB gondoskodik a szavazás lebonyolításáról, a választás eredményének kihirdetéséről.

Zalahaláp, 2023. március 06.

Tóth Miklós
jelölőbizottság elnöke